Emma Bergflo

Att träna pilates för Sara ger mig en grundstyrka som jag har stor nytta av i obstacle racing!