Priser och villkor

 Träning i studion

  • 300 kr per klass
  • Klippkort 5 ggr 1000 kr (giltigt 3 månader)
  • Klippkort 10 ggr 2000 kr (giltigt 6 månader)
  • 30 dagars-kort 1350 kr (obegränsat antal klasser/vecka)
  • Personlig träning: 650 kr eller 10 ggr 5800 kr
  • Duo/trio-träning: 860 kr eller 10 ggr 3800 kr per person

Träning i hemmet

  • Personlig träning: 950 kr eller 10 ggr 9000 kr
  • Duo/trio-träning: 600 kr per person

Friskvård på arbetsplats

Alla pass omfattar 55 minuter. Avbokning sker minst 24 h innan passets början, om senare tas fullt pris ut. Priserna inkluderar 6% moms. Betalning sker via faktura.